Suspès el Taller “Emprèn col·lectivament” del 3/10